طالبان و تخریب آثار باستانی و نسخه های خطی در کشورهای اسلامی

طالبان اینجا طالبان اونجا ... طالبان همه جا ... آثار باستانی را نابود می کنند کتابها را می سوزانند و جهالت را صادر می کنند. حیواناتی  که غربی ها آنها را  اسلامگرایان تندرور مالی  می دانند موسوم به انصارالدین که از ماه‌ها پیش کنترل بخش‌هایی از شمال این کشور را در اختیار دارند، اعلام کردند که تمامی بناهای تاریخی و زیارتگاههای مسلمانان در شهر تیمبوکتو را تخریب می‌کنند. انها در شمال آفریقا در لیبی - تونس و نیجر نیز  تعدادی از زیارتگاه ها و اماکن مقدس (فرقه های اسلامی) موسوم به زاویه و مقبره  ها را نابود کرده اند آنها در پاکستان و افغانستان نیز سابقه تخریب مجسمه های تاریخی بودا  و همچنین تخریب تعدادی از اماکن شیعی را در کارنامه سیاه جنایتکاری خود دارند.

این گروه طی ماههای گذشته نیز چند زیارتگاه این شهر را تخریب کرده‌اند، این درحالیست که بناهای تاریخی تیمبوکتو به عنوان میراث جهانی در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است.

شورشیان انصارالدین، مقبره‌های تاریخی را نماد بت‌پرستی می‌دانند و به همین دلیل برای تخریب آنها اقدام کرده‌اند.

همزمان رهبران دو گروه انصارالدین و شورشیان طوارق ضمن توافق بایکدیگر از آمادگی خود برای همکاری و بازسازی بخش شمالی مالی خبر دادند.

همچنین این دو گروه اعلام کردند که در تلاش برای یافتن راه حلی جهت رفع بحران کنونی در بخش شمالی مالی هستند و در این زمینه به دخالت و ورود هیچ نیروی بین المللی نیاز نخواهند داشت.

اطلاعات بیشتر اسلامگرامالیمذهبتخریب بدون هدف آثار و اموال عمومی

 

/ 0 نظر / 33 بازدید